Als u inschrijft voor een eetmaal van de Terekenfeesten worden uw gegevens bewaard en verwerkt.

Als VZW Katholieke Werken van Tereken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW Katholieke Werken van Tereken
Tereken 5a
9100 Sint-Niklaas
secretariaat@sintjozeftereken.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door VZW Katholieke Werken van Tereken verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst die aangegaan wordt bij inschrijving voor een eetmaal op de Terekenfeesten.

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u opslaan en verwerken:
Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

Bewaartermijn
VZW Katholieke Werken van Tereken bewaart persoonsgegevens maximaal 1 jaar na de laatste inschrijving.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming