De inschrijvingen voor het eetmaal van zaterdag 26 augustus zijn afgesloten.